Genel Tanıtım

ggm-3

Amacımız
AMACIMIZ

İlköğretim ve lise çağındaki gençlerimizin okul haricindeki vakitlerini daha faydalı değerlendirmelerine imkân sunarak onların sosyal, kültürel ve ahlakî gelişimlerine katkı sağlamaktır. Ayrıca, yapılacak olan takviye programlarla, gençlerimizin okul başarılarını artırmak ve onları geleceğe “yetişmiş bireyler” olarak hazırlamaktır.

Gerekçe
GEREKÇE

Ülkemizin geleceğinin teminatı olan gençlerimizin eğitimi için kurulacak olan Gençlik Gelişim Merkezleri (GGM), gençlerimizin sosyal, kültürel ve ahlakî yönlerden güzel bir şekilde yetişmelerine katkıda bulunmayı gaye edinmektedir.

Bir ülkenin yarınlarını bugünden kestirebilmek için bugünün çocuklarının ve gençlerinin durumlarına göz atmak yeterlidir.Çünkü bugünün çocukları ve gençleri, geleceğin âkil adamlarıdır. Ülkeye yön verecek, ülkeyi kalkındıracak olan bu kitleyi çok iyi eğitmek ve yetiştirmek elzemdir.

Örgün eğitim saatleri dışında gençlerimiz, vakitlerini daha çok sokakta, bilgisayar ve televizyon başında geçirmektedirler.Maalesef sokaklarımız, çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenli olarak vakitlerini geçirebilecekleri ideal bir mekân olmaktan uzaktır. Bilgisayar, internet, sosyal ağlar ve televizyon ise yeterince bilinçli kullanılmadığından dolayı, öğrenciler için “zaman öldürme makinesi” olmaktan öteye geçmemektedir. Bütün bunları göz önünde bulunduran Gençlik Gelişim Merkezleri, ülkemizin geleceğine yön verecek gençlerimizin sosyal, ahlakî, sportif, eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını göz önüne alarak programlanmıştır. Onların eğlenceli bir şekilde vakit geçirecekleri ve kendileri için her türlü imkânın oluşturulduğu güzel bir mekândır. Devletimizin gençlikle ilgili duyarlılığı ileri boyuttadır ve devletimiz, gençlerin iyi yetişmeleri noktasında önemli projelere ve hizmetlere imza atmaktadır. Ülkemizde de dinamik bir genç nüfus bulunduğu malumdur. Sadece ilköğretim ve lise çağında okuyan öğrencilerin sayısının 20 milyonu aştığı göz önünde bulundurulursa, devletimizin bu alanda sivil toplum kuruluşlarıyla projeler üretilmesine dair yeni açılımlar yapması gerektiğini düşünmekteyiz. Gençlik Gelişim Merkezleri, devletimizin imkânları ile sivil toplum kuruluşlarının gönüllü ve adanmış kadrolarının bir araya gelmesi neticesinde ortaya çıkacak önemli bir hizmet olacaktır.

Hedef Kitle
HEDEF KİTLE

İlköğretim : 5. – 8. Sınıflar
Lise : 1. – 4. Sınıflar

Resmi Çerçeve
RESMİ ÇERÇEVE

Proje, STK’lar ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile yürütülecektir. Kurulacak olan dernekler, adı geçen bakanlığa müracaat edilerek “Gençlik Kulübü” ve “İzcilik Kulübü” vasfı alacaklardır. Faaliyetler bu vasıflar üzerinden yürütülecektir.Bu resmî alt yapı ile Gençlik Gelişim Merkezleri oluşturulacaktır.

İlköğretim Bölümü Programları
İLKÖGRETİM BÖLÜMÜ PROGRAMLARI

1.KURSLAR

Bilgisayar
İngilizce
Ney
Satranç
Ebru
Resim
2. ÖRDES(Örgün Eğitim Dersleri)

Etütler
Okul Dersi Takviyeleri (Türkçe, Matematik, vb.)
3. PDR HİZMETLERİ

Öğrencilere karşılaşabilecekleri problemlerle ilgili psikolojik destek verilmesi
Velilere çocuklarının psikolojik gelişimleri ile ilgili destek verilmesi
4. SOSYAL VE SPORTİF FAALİYETLER

Tarih ve Kültür Gezileri
Futbol, Basketbol, vb. Dallarda Spor Faaliyetleri
5. İZCİLİK
6. DEĞERLER EĞİTİMİ

İlköğretim Bölümü İşleyişi
İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ İŞLEYİŞİ

Hizmet, üyelik sistemi ile verilecektir. Gençler bireysel olarak müracaat edip üye olabilecekleri gibi, gerekli durumlarda aileleri ile gelmeleri kendilerinden istenebilecektir. Üyeler hafta içi 17:00 – 20:00 arasında, hafta sonları ise tam gün GGM’den istifade edebileceklerdir. Gençler, yukarıda bahsedilen programlardan istedikleri alanları seçebileceklerdir. GGM’de hafta sonları yarımşar gün ÖRDES faaliyetlerine ayrılacaktır. Belirlenen derslerde arkadaşlarımıza uzman eğitimcilerle ders takviyeleri yapılacaktır. GGM’de devamlılık önemlidir. Tercih edilen her branşla ilgili faaliyetlerde öğrencilerden %70 devamlılık istenecektir.Gençler, proje geliştirme ve uygulama eğitimleri alacaklardır. Her üyemizden kendisine uygun gördüğü bir projede aktif rol alması istenecektir. Gençler, düzenli periyotlarla PDR uzmanı ile bir araya gelecekler ve gerekli destekleri alacaklardır. GGM’ye üye olan arkadaşlarımız, dönemlik, aylık ve haftalık periyotlarla düzenlenecek olan spor, kamp ve gezi faaliyetlerinden istifade edebileceklerdir. GGM üyesi olan her genç, değerler eğitimi faaliyetlerine katılarak her yıl bir değerle ilgili proje geliştirebilecek ve uygulayabilecektir.

Lise Bölümü Proğramları
AMACIMIZ

1.KURSLAR

İngilizce
Grafik Tasarım
Fotoğrafçılık
Bilgisayar
Diksiyon
Tiyatro
Ney
Ebru
2. ÖRDES(Örgün Eğitim Dersleri)

Etütler
Ders Takviyeleri (Matematik,Türkçe, vb.)
3. REHBERLİK(Coching)

Kişisel Gelişim Planlaması
Hayata Hazırlamada Rehberlik
4. SOSYAL VE SPORTİF FAALİYETLER

Futbol
Basketbol
Voleybol
Paintbol
Masa Tenisi
5.PROJE GELİŞTİRME

Değerler Eğitimi Uygulamaları
Doğu Batı Kardeşliği
“Kimsesizlerin Kimsesi Olmaya Var mısın?” Projesi
Engel Tanımayan Hayatlar Projesi
6.GEZİ VE KAMPLAR

Çanakkale Çadır Kampları
Osmanlı Başkentlerine Yolculuk Gezileri
Üniversiteleri Tanıtım Gezileri
İstanbul Tarih Gezileri
Osmanlı Coğrafyasını Tanıma Gezileri

Lise Bölümü İşleyişi
LİSE BÖLÜMÜ İŞLEYİŞİ

Hizmet, üyelik sistemi ile verilecektir. Gençler bireysel olarak müracaat edip üye olabilecekleri gibi, gerekli durumlarda aileleri ile gelmeleri kendilerinden istenebilecektir. Üyeler hafta içi 17:00 – 20:00 arasında, hafta sonları ise tam gün GGM’den istifade edebileceklerdir. Gençler, yukarıda bahsedilen programlardan istedikleri alanları seçebileceklerdir. GGM’de hafta sonları yarımşar gün ÖRDES faaliyetlerine ayrılacaktır. Belirlenen derslerde arkadaşlarımıza uzman eğitimcilerle ders takviyeleri yapılacaktır. GGM’de devamlılık önemlidir. Tercih edilen her branşla ilgili faaliyetlerde öğrencilerden %70 devamlılık istenecektir.Gençler, proje geliştirme ve uygulama eğitimleri alacaklardır. Her üyemizden kendisine uygun gördüğü bir projede aktif rol alması istenecektir. Gençler, düzenli periyotlarla PDR uzmanı ile bir araya gelecekler ve gerekli destekleri alacaklardır. GGM’ye üye olan arkadaşlarımız, dönemlik, aylık ve haftalık periyotlarla düzenlenecek olan spor, kamp ve gezi faaliyetlerinden istifade edebileceklerdir. GGM üyesi olan her genç, değerler eğitimi faaliyetlerine katılarak her yıl bir değerle ilgili proje geliştirebilecek ve uygulayabilecektir.