2020-2021 DEĞER HALKALARI PROGRAM İÇERİKLERİ

(Program 32 Hafta Sürmektedir)

PROGRAM
İÇERİĞİ

Toplam

TEMEL PROGRAM
ONLİNE PROGRAM
GENEL PROGRAM
HÂFIZ İHO PROGRAMI
İHTİSAS PROGRAMI
Kur’ân-ı Kerîm Dersi 32 Ders
Temel Dini Bilgiler Dersi 32 Ders
Değerler Eğitimi Dersi 32 Ders
Öğrenci Tâkip ve Mânevî Gelişim Programı 32 Hafta
Bilgi Ölçme–Değerlendirme 8 Program
Sportif ve Kültürel Faaliyetler 8 Faaliyet
Namaz Sûreleri Ezber (ONLİNE) Dersi 32 Ders
Sosyal Sorumluluk Projeleri 12 Proje
40 Âyet-40 Hadîs-32 Farz Ezber Programı 3 Yarışma
Medeniyet Gezileri 4 Gezi
Baba-Oğul Doğa Etkinlikleri 2 Etkinlik
Araştırma Görevlisi Programı 8 Proje
Kitap Okuma ve Tahlîl Programı 16 Kitap
Karakter Gelişim Kampları 4 Kamp
TOPLAM SAAT 96 SAAT 192 SAAT 240 SAAT 264 SAAT 400 SAAT

ÜCRETLENDİRME

Ücretsiz

400 TL

800 TL

1200 TL

1500 TL

Değer Halkaları Programları, Rol Model Rehberler eşliğinde öğrencilerin fıtrattan gelen özelliklerini geliştirmelerini, sosyal, akademik ve mânevî gelişimlerini sağlamalarını hedefleyen bir Öğrenci Koçluğu Programıdır. Dersler Haftada 1 gün 3 Saat, Tamamlayıcı Programlar Haftanın Farklı Gün ve Saatlerinde İcrâ Edilmektedir.

BİZ KİMİZ ?
Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Gönüllülerinin kurmuş olduğu Lider Eğitim, gençlerin ahlâklı, özgüven sâhibi, bilgi ve beceri bakımından donanımlı, çağın getirdiği problemlere karşı duyarlı fertler olarak hayata hazırlanmalarını kendisine amaç edinmiş ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarına devam eden bir sivil toplum örgütüdür. Derneğimiz 2011 yılında gençlik kulübü vasfını alarak “Gençlik ve Spor Bakanlığı” bünyesinde faaliyet göstermeye başlamıştır.
DEĞER HALKALARI PROGRAMI
Değer Halkaları, bilgili, nitelikli ve liyâkatli bir Gençlik Liderinin, Karakter Eğitimi programı bünyesinde eğitim gören öğrencilerle birlikte haftada 1 gün 3 saat boyunda bir araya gelerek Değerler Eğitimi ve Kur’ân-ı Kerîm derslerini yaptığı, yıl boyu çeşitli etkinlik ve buluşmalarla öğrencilerin millî ve mânevî gelişimine katkı sağladığı planlı, kademeli, pedagojik ve “değer”li bir eğitim sürecidir.
DETAYLI BİLGİLENDİRMEİLETİŞİM KANALLARIMIZ

Adres:Aziz Mahmud Hüdayi Mah. Aziz Efendi Mektebi Sokak No: 10 Üsküdar-İSTANBUL

Merkez: 0552 487 93 62

İstanbul Anadolu Yakası: 0552 487 93 61

İstanbul Avrupa Yakası : 0552 692 57 44