GENEL TANITIM

GELENEKSEL EL SANATLARI

NEDİR ?

El sanatları çocuklarımızın el becerilerini geliştiren , öğrenme isteğini artırıp işbirliği içinde çalışmasını sağlayan , düşünce gücünü artırıp üretkenliğini geliştiren , sosyal ve psikolojik gelişimine katkı sağlayıp konsantrasyon gelişimine büyük ölçüde katkı sağlayan ve atölye ortamında yapılan uygulamalı sanatsal etkinliklerdir.

NİÇİN YAPILIR ?
 • Çocuklarımızın el becerilerini geliştirmek
 • İş birliği içinde grup çalışmaları yapmasını sağlamak
 • Öğrenme isteğini artırıp üretken olmasına katkı sağlamak
 • Farklı bakış açıları kazandırıp düşünce zenginliği oluşturmak
 • Konsantrasyonunu geliştirerek dikkat eksikliği çekmesini engellemek
 • Yeteneklerini keşfederek kendini daha iyi tanıyabilmesi için el sanatları kulübümüz gençlik merkezimizde faaliyetini sürdürmektedir.
NASIL YAPILIR ?

Önceden oluşturulan ve gerekli malzemelerin tedarik edildiği bir atölye ortamında  10 yaş ve üzeri öğrencilerle 8,10,12 veya daha az sayıda oluşturulan guruplarla birlikte yetkili el sanatları hocasıyla beraber işlenir.İlk olarak naht sanatı ile başlanır 8 hafta süren bir eğitim süreci vardır.Daha sonra ebru sanatına geçilir 6 haftalık eğitim süreci vardır.Ebru sanatı bittikten sonra maket sanatına geçilir 5 haftalık eğitim süreci vardır.Maket sanatından sonra tesbih sanatına geçilir ve 4 haftalık eğitim süreci vardır.Tesbih sanatından sonra kil sanatına geçilir ve 6 haftalık eğitim süreci vardır.Son olarakta ahşap yakma ve gravür oyma sanatına geçilir ve 5 haftalık eğitim süreci vardır.Kulübe katılan öğrenciler sene içerisinde ilk dönem 1 ve ikinci dönem 2 kere olmak üzere toplamda 3 kere müze ve saray gezilerine katılır.Sene içerisinde atölye ziyareti gibi farklı etkinliklerde yapılır.

KULÜBÜMÜZDE YAPILAN SANATLAR

NAHT SANATI

Naht sanatı en kaba tabiriyle ağacı kabartma şeklinde yontarak şekil verme sanatıdır.Bir kıl testeresi ile hat sanatı ile yazılmış yazıları ahşap üzerinde kestikten sonra boyama ve yapıştırmayla beraber tablo haline getirme işlemidir.

EBRU SANATI

Kitre denilen bir maddeyle hazırlanmış özel su üzerine topraktan elde edilmiş boyaları atıp desenler oluşturma sanatıdır.Yapılması basit gibi görünen bu sanat sanılanın aksine çok dikkat ve emek isteyen bir sanat dalıdır.

KİL SANATI

Topraktan elde edilen kil hamuruda dediğimiz özel bir hamura şekil verdikten sonra kurutma ve boyama işlemleri yapılıp cilalanır ve hazır hale getirilir.Kil sanatı hayal gücü ve zihinsel yetilerinde geliştirildiği önemli sanat dalıdır.

MAKET SANATI

Var olan nesnelerin ölçeklerinin büyültülmüş yada küçültülmüş çalışmalarının yapıldığı bir sanat dalıdır.Bir çeşit modelleme sanatıdır.Amaç çocuğa oluşturma ve üretme yeteneği kazandırıp özgüvenini artırmaktır.

AHŞAP VE CAM BOYAMA SANATI

Ahşap ve cam malzeme üzerine çizim yapma ve boyama sanatıdır.Çocukarın dikkat sürelerini uzatan ve çizim yeteneğini geliştiren bir sanat dalıdır.

AHŞAP YAKMA VE GRAVÜR OYMA SANATI

Gravür oyma ahşap , cam ve metal üzerine gravür kalemi ile oyma ile çizim yapma sanatıdır.Ahşap yakma ise hammaddesi ağaç olan malzemelerin üzerine yakma kalemi ile çizim yapma sanatıdır.

TESBİH SANATI

Tesbih taneleri oluşturma , boyama ve bunları ipe dizme şeklinde uygulanan sanat dalıdır.Tesbih sanatıda diğer sanat dalları gibi el becerilerini ve düşünce dünyasını zenginleştiren özelliktedir.

KAZANIMLARI

KAZANIMLARI
 • Sanat, geçmişle günümüz yaşantısı arasında bağ kuran bir iletişim aracı olduğu için çocukların gelişiminde geçmiş ile köprü kurabilmelerini sağlar.
 • Sanat, çocukların hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak huzurlu, sağlıklı ve mutlu hissetmesini sağlayacağı için bilinçli ve aklı selim zihinlerin yetişmesine yardımcı olur.
 • Sanat, çocukların sosyal ilişkilerini belirlemesi, işbirliği yapabilmesi, doğruyu ifade edip seçebilmesi, bir işe başlayıp bitirme sevincini tatması, öğrenme isteğinin artması, yaratıcılığını geliştirerek üretken bir hale gelmesine yardımcı olur.
 • Sanat, çocuklarda Bedensel ve Psiko-Motor gelişimine büyük ölçüde yardımcı olur ve bu süreci hızlandırır.
 • Sanat, çocukların duygusal ve sosyal gelişimine büyük katkı sağlar ve her şeyin farkına varma süreci hızlanır.
 • Sanat, çocukların konsantrasyon gelişimine önemli bir destek sağlar ve aynı anda birden çok işi yapmasına olanak tanır. Bu durum da günlük hayatına yansıyacağı için dikkat problemi çekmez.
 • Sanat ile uğraşmak, çocuğun içerisindeki yetenekleri meydana çıkartarak hayatını çizmesine yardımcı olacak kapılar sunar.
 • Sanat ile uğraşan çocukların her konuda farklı bakış açılarına sahip olabildiği gözlemlenmiştir.
 • Sanat ile uğraşan çocukların hayal gücünde ve yaratıcılıkları gelişir.