Genel Tanıtım

778

Amacımız
Ecdadımızdan devraldığımız zengin ve eşsiz medeniyet mirasımızı, kendilerine emanet edeceğimiz çocuklarımıza meslekî ve ahlâkî alanlarda rehberlik yapmak. Hedef birliği içinde olduğumuz ailelere eğitim danışmanlığı ve rehberlik yapmak.
Program Çocuğunuza Ne Kazandırır?
Çocuklarımızın; kendisiyle ve toplumla barışık, ruhen sağlıklı ve olgun nesiller olarak yetişmelerine katkıda bulunmak, Allah ve peygamber sevgisini gönüllerine yerleştirmek, Vatanını, milletini ve dinini seven insanlar olarak yetişmelerine yardımcı olmak, Dinî bilgileri uygulamalarında onlara rehberlik etmek, Kitap okuma sevgisi ve alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, Kişisel gelişimine katkıda bulunarak kendilerine olan öz güvenlerini arttırmak, Temel ahlâki değerleri (yardımlaşma, fedâkârlık…) kazanmalarına vesile olmak.
Hedef Kitle
Erkek Öğrenciler
9-12
12-15
15 ve üzeri
Kız Öğrenciler
7-9
9-12
12-15
15 ve üzeri
Programlarımız, yukarıda gösterilen yaş aralığındaki öğrenci gruplarını kapsamaktadır. Programda kız ve erkek öğrenciler ayrı ayrı planlanmaktadır.
Uygulama Zamanı
Öğrencilerin ve onlara rehberlik yapacak gönüllü karakter eğitimcilerinin hafta sonu bir gün 2-3 saatlik buluşmaları şeklinde gerçekleşmektedir. Ailelerin ve eğitimcilerin müsait olması hasebiyle programlar hafta sonu icra edilir. Diğer günlerin müsait olması durumunda buluşmalar gerçekleştirilebilir.
Program İçeriği
A. Karakter Eğitimi Buluşmaları
B. Kültürel ve Sosyal Faaliyetler
C. Tatil Programları
A. KARAKTER EĞİTİMİ BULUŞMALARI
Öğrencilerin gönüllü eğitimcilerin gözetiminde bir araya gelerek; sevgi, saygı, bilgi ve değer paylaşımı yaptığı bir etkileşim sürecidir. Bu vesileyle gençlerimizin günümüzün çeşitli olumsuzluklarından korunmasına ve örnek şahsiyetler olarak yetişmesine nebevi bir metot olan sohbet ile katkı sağlanmış olur. Programda işlenen bazı değerler şunlardır.
Örnek Değerlerimiz
? Anne ve baba hakkını gözetmek
? Şefkatli olmak
? Çalışkan ve sabırlı olmak
? Aileye karşı sorumluluk
? Utanma duygusu ve edepli olmak
? Şükredici olmak
? Öğretmene sevgi saygı
? Affedici olmak
? Görgülü olmak
? Vatan sevgisi
? Hedef ve ideal sahibi olmak
? Vefakâr ve kadirşinas olmak
? Planlı ve düzenli olmak
? Ecdada ve tarihi mirasa karşı saygı
B. KÜLTÜREL VE SOSYAL FAALİYETLER
Bu faaliyetlerle öğrencilerin grup içi ve gruplar arası kaynaşmasının sağlanması, onların şehrin stresli ortamlarından uzaklaştırılması, grup olarak hareket etme becerisinin kazandırılması ve onların kültürlü ve sağlıklı nesiller olarak yetiştirilmesi amaçlanır. Bu programlar her 6 haftada bir gruplara uygulanmaktadır.
Tarihi ve Kültürel Geziler
1. Topkapı Sarayı
2. Panorama
3. Eyüp Sultan
4. Askerî Müze
5. Fatih Camii
6. Süleymaniye Camii vs.
Kültürel Faaliyetler
1. Kuran ı Kerim yarışması
2. 40 Hadis yarışması
3. İlmihâl yarışması
4. Genel kültür yarışması
5. Bilgi yarışması
6. Kitap okumaları
7. Sinema vs.
Sosyal Faaliyetler
1. İzcilik faaliyetleri
2. Kır gezisi
3. Müze ve hayvanat bahçesi gezileri
4. Boğaz turu
5. Sportif Faaliyetler
a. Futbol
b. Yüzme
c. Paintball
d. Masa tenisi
e. Langırt
f. Satranç
g. Dart
h. Okçuluk vs.
C. TATİL KAMPLARI

Öğrencilerin tatil dönemlerinde vakitlerini daha verimli geçirmeleri için düzenlenen kamplardır. Hem eğlendirici hem de eğitici niteliktedir. Bu kamplar öğrencilerin kaynaşmasına vesile olmaktadır.
1. Ara Tatil Kampları: Yatılı ve gündüzlü olmak üzere 2 kısımdır. Tatil döneminin ilk pazartesisi başlayıp 3-5 gün süren kamplardır.
2. Yaz Tatili Kampları: Yatılı ve gündüzlü olmak üzere 2 kısımdır. Tatil döneminin ilk pazartesisi başlayıp 4-5 hafta süren kamplardır.
3. Tarih Çevre Ve Kültür Kampları: Çanakkale, Edirne, Bursa, Muğla vb. tarihi ve kültürel mekânlarda yapılan kamplardır.

Eğitimcilerimiz
Eğitimcilerimiz üniversite öğrencisi veya öğretmen olup dernek çatısı altındaki faaliyetlerimize gönüllü olarak katılan arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. Eğitimcilerimiz şu üç kademeli değerlendirme kriterlerinden geçerek seçilmektedir.
1. Eğitimcilerin Belirlenmesi Aşaması: Eylül ayında yapılan duyurularla, dernek çalışmalarımıza katılmak isteyenler, yapılan mülakatlar neticesinde seminerlere katılma hakkı kazanıyor.
2. Eğitimcinin Eğitimi: Rehberliğe kabul edilen adaylara “Grup Yönetimi ve Rehber-Veli İletişimi” ,“Etkinliklerle Değerler Eğitimi” ve “Çocuk ve Ergen Psikolojisi” gibi seminerler verilmektedir. Bu seminerlere katılım gösteren arkadaşlarımız karakter eğitimi programında eğitimci olmaya hak kazanmaktadır.
3. Bilgi Paylaşımı Toplantıları: Başvuru yapan ve eğitim sürecini tamamlayan rehberler eğitimci olarak karakter eğitimi sorumluluğunu üstlenirler. Daha sonra bu süreç içerisinde aylık bilgi paylaşımı ve değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. Böylece işleyiş içerisinde karşılaştıkları problemler eğitim uzmanlarımızca çözüme kavuşturulmaktadır.
Grupların Oluşum Süreci
Çocuğunuzun manevi ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak karakter eğitim programına siz de katılmak istiyorsanız mahallenizde, sitenizde veya yakın çevrenizde bulunan öğrencilerden en az 7 kişilik grup oluşturabilirsiniz. Oluşturulan gruplara üniversiteli bir abi gönderilecek ve haftalık buluşmalar başlayacaktır. Şayet grup oluşturulacak sayıya ulaşılamazsa öğrenci, en yakın grup ile buluşturulur.
Materyaller
Çocuğunuzun manevi ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak karakter eğitim programına siz de katılmak istiyorsanız mahallenizde, sitenizde veya yakın çevrenizde bulunan öğrencilerden en az 7 kişilik grup oluşturabilirsiniz. Oluşturulan gruplara üniversiteli bir abi gönderilecek ve haftalık buluşmalar başlayacaktır. Şayet grup oluşturulacak sayıya ulaşılamazsa öğrenci, en yakın grup ile buluşturulur.