Döküman

Dernek Kurulumu
DERNEK KURULUMU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Dosya İçeriği;
Dernek Beyennamesi Örneği
EK_1.Alındı Belgesi
EK_2.Dernek Kuruluş Bildirimi
EK_3.Genel Sonuç Bildirim Formu
EK_4.Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
EK_6.Yabancı Uyruklu Kişiler Bildirimi
EK_7
EK_8.Türkiye de açılmasıne izin verilen dernekler hakkında
EK_9
EK_10.Alındı Belgesi Kayıt Defteri
EK_11.Tasdik Şerhi Formu
EK_12.Tasdik Defteri
EK_13.Gider Makbuzu
EK_14.Ayni Yardım Teslim Belgesi
EK_15.Ayni Bağış Alındı Belgesi
EK_16.İşletme Hesabı Formu
EK_17.Alındı Belgesi
EK_18.Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defteri
EK_19.Yetki Belgesi
EK_20.Lokal Açma ve İşletme Belgesi
EK_22.Dernek Kütük Defteri
EK_23.Proje Bildirimi
EK_24.Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi
EK_25.Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi
EK_26.Taşınmaz Mal Bildirimi
Makbuz Bilet Kayit

İndirmek İçin Tıklayınız

Gençlik Kulübü Kurulumu
GENÇLİK KULÜBÜ KURULUMU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Dosya İçeriği;
Ek.3.Tescil Taahhütnamesi
Ek.4.Etkinlikler Sınıflandırması
Ek.5.Eğitmen Sözleşmesi
Tescil için gerekli belgeler

İndirmek İçin Tıklayınız

İzcilik Kulübü Kurulumu
İZCİLİK KULÜBÜ KURULUMU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Dosya İçeriği;
İzcilik Tescil Taahhütnamesi
TİF.Form-2.Önderlik Tescil Formu
TİF.Form-17.Kulüp Bilgi Formu

İndirmek İçin Tıklayınız

Örnek Tüzük
ÖRNEK TÜZÜK

Dosya İçeriği;
örnek_dernek_tüzüğü

İndirmek İçin Tıklayınız